Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

Webinar om Virtuel Ledelse under Corona-krisen: Kvalitative Resultater


Date and time

Thursday 25. June 2020 at 09:00 to 10:30

Registration Deadline

Sunday 21. June 2020 at 09:00

Location

Online, No address, No zipcode Frederiksberg Online
No address
No zipcode Frederiksberg

Webinar om Virtuel Ledelse under Corona-krisen: Kvalitative Resultater


Event Description

Corona-epidemien har på ekstremt kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage har mange skullet finde måder at arbejde hjemmefra, nye arbejdslivsbalancer har skullet findes, og ledere har måttet finde nye måder at lede på, når medarbejdere ikke møder fysisk ind.

  • Hvad sker der med medarbejdernes produktivitet, når de arbejder hjemme?
  • Hvilke typer ledelse klarer sig bedst under corona-krisen?
  • Hvilke projekter og arbejdsfunktioner kan klares lige så godt virtuelt som ved fysiske møder?
  • Har corona-krisens nye arbejdsorganisering (nogle arbejder hjemme, andre er på arbejdet) forskudt balancer mellem medarbejdergruppe?
  • Hvor betydningsfuld er uformel information – og hvor bliver den information af, når mange arbejder hjemme?

Disse og mange andre spørgsmål vil blive belyst på webinaret af forskningslederne Steen E. Navrbjerg fra FAOS, Københavns Universitet og Dana Minbaeva, Copenhagen Business School, som også giver et bud på, hvilke former for ledelse og samarbejde, der vil have blivende effekt, også efter corona-krisen.

Et link til Zoom vil blive fremsendt den 22. Juni. Efter seminaret vil deltagerne få tilsendt slides samt en sammenfatning af resultaterne.

Oplægsholdere: Steen E. Navrbjerg og Dana Minbaeva.
Moderator: Thomas Ritter.

Præsentationer:
Steen E. Navrbjerg er lektor på FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds – og Organisationsstudier på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Han har gennem mere end 25 år forsket i den danske model, særligt i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på virksomhedsplan samt betydningen af nye ledelsesformer for dette samarbejde. 

Dana Minbaeva er professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School. Hendes forskningsområde er strategisk HR og international ledelse.

Thomas Ritter er professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School. Han har igennem corona-krisen arbejdet med analyse af forretningsmodeller og appelleret til erhvervsledere om at tænke post-corona tiden ind i deres krisehåndtering.