Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

Seminar om hadtale og ytringsfrihed


Date and time

Friday 28. October 2022 at 14:00 to 15:30

Registration Deadline

Tuesday 25. October 2022 at 12:00

Location

Porcelænshaven 18B, Porcelænshaven 18B, 1.154, 2000 Frederiksberg Porcelænshaven 18B
Porcelænshaven 18B, 1.154
2000 Frederiksberg

Seminar om hadtale og ytringsfrihed


Seminar om hadtale og ytringsfrihed

Dette seminar, der undtagelsesvist holdes på dansk.

Titel: Bør hadtale være omfattet af ytringsfriheden?  

Oplægsholdere: 

  • Direktør i Justitia, cand.jur Jacob Mchangama
  • Ekstern lektor, cand.phil. Knud Lindholm Lau

Emnet:

Den danske blasfemiparagraf, §266b i straffeloven, lyder:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, eller tro eller sit handicap eller på grund af den pågældende gruppes kønsidentitet, kønsudtryk eller kønskarakteristika, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Paragraffen er kontroversiel. Nogle mener at den bør afskaffes, fordi den begrænser ytringsfriheden og kan misbruges, andre mener at begrænsningen af ytringsfriheden tjener væsentlige formål og at paragraffen derfor bør bevares. I seminaret vil Jacob Mchangama lægge ud med at forklare, hvorfor han går ind for en afskaffelse. Dernæst vil Knud Lindholm Lau forklare hvorfor han går ind for bevarelse. Begge har 15-20 minutter til rådighed. Dernæst vil der være mulighed for en kort replik mellem de to, hvorefter ordet er frit.

Hvis man vil deltage online, hvilket kun giver begrænset mulighed for at deltage i debatten, er der ingen grund til tilmelde sig. Man kan blot følge linket her: zoom

The seminar series is hosted by CBS LAW (MPP) and jointly organized by Professor Henrik Lando, CBS Law/MPP, Professor WSR Morten Sørensen Thanning, MPP, and External Lecturer Johan Gersel, MPP.

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
seminar.jur@cbs.dk

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
seminar.jur@cbs.dk