Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

Nudging i administrationen


Date and time

Friday 27. January 2023 at 08:30 to 15:30

Registration Deadline

Thursday 26. January 2023 at 23:00

Location

SPs13 (Velux), Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg SPs13 (Velux)
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Nudging i administrationen


Event Description

Hvorfor læser de ikke min mail? Hvorfor kommer der ikke flere til vores geniale arrangement? Hvorfor svarer folk ikke på vores undersøgelse? Hvorfor overholder de aldrig deadline? Det er ikke tilfældigt. Men ofte irrationelt. Forudsigeligt irrationelt. Nudging handler om at bruge viden om menneskets psykologi til at få dem til at handle. I alles interesse. 

Ny indsigt i hvordan mennesker prioriterer og træffer valg
Forskning inden for den del af psykologien, som ligger til grund for nudging, peger på, at vi har for stor tillid til gode argumenter og tiltro til, at mennesker træffer rationelle beslutninger. Langt de fleste beslutninger og handlinger træffes nemlig hurtigt og instinktivt -og først herefter konstruerer vi vores ”gode argumenter” for handlingen. Hvis vi vil være bedre til at arbejde med adfærd, må vi kende og arbejde med de principper, som ligger til grund for menneskers hurtige og instinktive beslutningsprocesser.

Flyt adfærd med effektive løsninger
Nudging er en metode til at påvirke menneskelig adfærd i en bestemt retning uden brug af pisk, gulerod eller løftet pegefinger. I stedet designer vi løsninger, som gør det attraktivt at udføre de hensigtsmæssige handlinger.

Kurset bygger på forskning og konkrete erfaringer fra succesfulde indsatser i ind-og udland inden for sundhed, socialpolitik, arbejdsmiljø og uddannelse.

 Her er hvad vi skal omkring

· Kendskab til den (nobelprisvindende) psykologiske teori, der ligger til grund for nudging.

· Kendskab til 10 grundlæggende adfærdsprincipper, og hvordan de styrer menneskers beslutninger, valg og prioriteringer.

· Evnen til at analysere adfærd i given administrativ udfordring, ud fra adfærdsprincipperne og psykologisk teori.

· Kunne arbejde ud fra en konkret model, med at benytte nudging klogt og ansvarligt til at påvirke adfærd i en bestemt retning.

· Øvelse i at tilrettelægge og kommunikere dine indsatser på baggrund af adfærdsprincipperne.

Kurset er til administrative medarbejdere på universitetet. I dag har vi særligt fokus på dig, der arbejder med studerende.Men indholdet er lige så relevant når du kommunikerer med VIP'er og andre samarbejdsrelationer.

Underviser er Rune Mastrup Lauridsen

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
studenthub@cbs.dk

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
studenthub@cbs.dk