Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

Samspillet mellem advokater og Højesterets afgørelser


Date and time

Thursday 11. May 2023 at 11:00 to 12:15

Registration Deadline

Monday 8. May 2023 at 12:00

Location

Porcelænshaven 18B, Porcelænshaven 18B, 1.154, 2000 Frederiksberg Porcelænshaven 18B
Porcelænshaven 18B, 1.154
2000 Frederiksberg

Samspillet mellem advokater og Højesterets afgørelser


Seminar med (fhv.) højesteretsdommer Jon Stokholm

Program:

Kl. 11 - 11.35: Jon holder oplæg om:

Samspillet mellem advokater og Højesterets afgørelser

Kort kaffepause

Kl. 11.45 - 12.15: Diskussion i plenum

 

Oplægsholdere: 

Tidligere højesteretsdommer, Jon Stokholm. Cand. jur. 

Stokholm var Højesteretsdommer i perioden 2003-2021. Før det var han i en lang årrække erhvervsadvokat og i 1999-2003 formand for advokatrådet. Han har endvidere været formand for Procesbevillingsnævnet og Konkurrencerådet, samt bestridt en række andre tillidsposter. Han blev udnævnt til adjungeret professor ved Copenhagen Business School i 2022.

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
seminar.jur@cbs.dk

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
seminar.jur@cbs.dk