Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

CBS Event Society


Date and time

Monday 26. February 2024 at 13:30 to 15:00

Registration Deadline

Tuesday 20. February 2024 at 12:00

Location

Howitzvej 60, 6th Floor, Room 601, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg Howitzvej 60, 6th Floor, Room 601
Howitzvej 60
2000 Frederiksberg

CBS Event Society


Event Description

 
(Dansk)
 
Sæt kryds i kalenderen! Næste møde bliver mandag d. 26. februar, kl. 13:30-15:00, Howitzvej 60, 6.sal.
(Mødet afholdes generelt på dansk, men oplægget holdes denne gang på engelsk). 
 
13:30-13:40:     Ankomst, kaffe og kage 
 
13:40-14:40:     Oplæg v/Ditte Fiil Ravn og Anders Krog Dyberg fra CBS Efteruddannelse: “No shows: Fra dataindsamling til forebyggelsesstrategier”. Oplægget holdes på engelsk.
Herunder også sparring, videns udveksling og diskussion. 
 
14:40-14:55:     Siden sidst: forslagsliste til restauranter, catering (takeway) og hoteller, samt regler herom. 

14:55-15:00:     Wrap-up and see you! 
 
Hvad er CBS Event Society?
CBS Event Society er et nyt fagligt fællesskab på CBS, hvor alle der arbejder med arrangementer i en eller anden grad (store som små, få som mange) kan mødes og blive klogere på mulighederne for arrangementsforberedelse og -afvikling på og uden for CBS. Her vil vi i første omgang fortælle mere om CBS Event Society, kigge på Konferenceservices arbejde og høre fra jer om hvilke emner og udfordringer I ønsker at dette nye faglige fællesskab skal sætte fokus på.
 
Vi ser frem til at se jer til næste møde!
 
Mvh
CBS Konferenceservice og CBS Efteruddannelse
 
 
(English)
 
Mark your calendars! The next meeting will be on Monday, 26 February at 13:30-15:00, Howitzvej 60, 6th floor.
(The meeting is generally held in Danish. However, the presentation will be held in English this time). 
 
13:30-13:40:     Arrival, coffee and cake. 
 
13:40-14:40:     Presentation by Ditte Fiil Ravn and Anders Krog Dyberg from CBS Executive Education: “No shows: From data collection to prevention strategies”. The presentatin will be in English.
Including sparring, knowledge exchange and discussion. 
 
14:40-14:55:     Since last we met: recomendation list for restaurants, catering (takeaway) and hotels, as well as rules for these.

14:55-15:00:     Wrap-up and see you! 
 
What is CBS Event Society?
CBS Event Society is a new professional community at CBS, where everyone who works with events in any capacity (big or small, few or many) can meet and learn about the possibilities for event preparation and execution within and outside of CBS.Here we will initially tell you more about the CBS Event Society, look at the work Conference Services do and hear from you on topics and challenges you want this new professional community to focus on.
 
We look forward to seeing you at the next meeting!
 
Sincerely,
CBS Conference Services and CBS Executive Education

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
conferences@cbs.dk

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
conferences@cbs.dk