Skip to Main Content

Copenhagen Business School logo

CBS Event Society møde om forskningsformidling


Date and time

Monday 13. May 2024 at 13:30 to 15:00

Registration Deadline

Monday 13. May 2024 at 09:00

Location

Howitzvej 60, 6th Floor, Room 601, Howitzvej 60, 2000 Frederiksberg Howitzvej 60, 6th Floor, Room 601
Howitzvej 60
2000 Frederiksberg

CBS Event Society møde om forskningsformidling


Event Description

Kom med den 13 maj og diskuter facilitering og samarbejdet omkring forskningsformidling!

Hvordan faciliter vi som eventarrangører de bedste rammer for forskningsformidling? Og hvordan kan vi samarbejde med forskere om at gøre deres forskningsformidling endnu mere vedkommende? Det næste CBS Event Society møde er for dig, der gerne vil gøre dine arrangementer endnu mere effektfulde når det kommer til både faglige og forskningsbaserede oplæg.

Kom med den 13. maj fra 13:30-15:00 På Howitzvej 60, hvor vi prøver noget nyt! Vi starter med et kort oplæg og inviterer dernæst hurtigt alle jer til at bringe jeres egne cases på bordet.

Program:
13:30-13:40: Ankomst, kaffe og kage 
13:40-13:50: Kort fagligt oplæg til diskussion (TBA)
13:50-14:20: Tal sammen ved bordene: Udfordringer, erfaringer og idéudveksling
14:20-14:55: Fælles samtale og idéudveksling i plenum
14:55-15:00: På gensyn!

Hvad er CBS Event Society?
Arbejder du med arrangementer på CBS og savner et sted for vidensudveksling, sparring og inspiration? CBS Event Society er et fagligt fællesskab på CBS, hvor alle der arbejder med arrangementer i en eller anden grad (store som små, få som mange) kan mødes og blive klogere på mulighederne for arrangementsforberedelse og -afvikling på og uden for CBS. 

Mvh.
CBS Konferenceservice og CBS Efteruddannelse

________________________________________________________

Join us on 13 May, as we’ll discuss facilitation and collaboration around research dissemination

How do we as event organizers facilitate the best framework for research dissemination? And how can we collaborate with researchers to make their research dissemination even more relevant? The next CBS Event Society meeting is for those who would like to make their events even more effective when it comes to both professional and research-based presentations.

Join us on May 13 from 13:30-15:00 at Howitzvej 60, where we're trying something new! We start with a short presentation and then quickly invite you to bring your own cases to the table.

Programme: 
13:30-13:40: Arrival, coffee and cake
13:40-13:50: Short academic presentation for discussion (TBA)
13:50-14:20: Talk together at the tables: Challenges, experiences and exchange of ideas
14:20-14:55: Joint conversation and exchange of ideas in plenary
14:55-15:00: Updates and see you again!

Please note the presentation will be in Danish.

What is CBS Event Society?
Do you work with events at CBS and want a place for exchanging knowledge and getting inspired? CBS Event Society is a professional community at CBS, where everyone who works with events in any capacity (big or small, few or many) can meet and learn about the possibilities for event preparation and execution within and outside of CBS.

Sincerely,
CBS Conference Services and CBS Executive Education​

 

 

Event Location

Click to view the event location on Google Maps >

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
conferences@cbs.dk

Organizer Contact Information

Copenhagen Business School
Phone: +45 3815 3815
conferences@cbs.dk